ISOXSUPRINA - Dosificación

Comprimidos: 10mg a 20mg, 3 o 4 veces por día; ampollas IM: 10mg, 3 o 4 veces por día; IV (infusión) en solución con dextrosa a 5% a razón de 0,3mg/minuto.