CIPROXINA
CT: GASTROINTESTINAL, INFECCIN DEL TRACTO

FAR: Antimicrobiano bactericida de amplio espectro.